Wychowanie przez matkę która ma obniżone poczucie własnej wartości najczęściej nie będzie córki która pewnie wejdzie w świat i będzie miała przekonanie o sobie jako osobie która „coś więcej” znaczy. Jej poczucie własnej wartości będzie budowane na rzeczach poza wewnętrznych. Jakość życia oraz potrzeba dochodzenia do czegoś będzie dużo bardziej utrudnione niż w przypadku wychowania matki która będzie swoim zachowaniem stanowczością pokazywać że zajmowanie miejsca w świecie jest jej należne.
Słaba osoba będzie swoje poczucie własnej wartości starała się uzyskać ze pośrednictwem zakupów, mężczyzny który poprzez swoje zachowanie da jej możliwość widzenia siebie jako osoby która coś znaczy – może to mieć aspekt na płaszczyźnie finansowej jak i zachowania w kręgach kulturowych najczęściej też bardzo iluzoryczny sposób.